Duurzamer ondernemen door energie-advies

We zijn ons allemaal bewust van de impact die wij, mensen, hebben op het milieu en het klimaat. Ook bedrijven beseffen dat zij onderdeel van de oplossing moeten zijn. En gelukkig doen we met zijn allen al heel veel om onze ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Een energie-advies van Cequra kan daar op een goede manier aan bijdragen.

Wat is een energie-advies?

Bij een energie-advies brengen we het hele bedrijfsgebouw in kaart. Hoe zit het bouwkundig in elkaar? Welke elektrische installaties worden er gebruikt? En welke warmte- en koelinstallaties zijn aanwezig? Hoe zit het met het actuele energieverbruik? Ook brengen we het wagenpark in kaart.

Daarna onderzoeken we de besparings- en subsidiemogelijkheden voor jouw bedrijf. Door het energie-auditverslag krijg je inzicht in alle mogelijke manieren van energiebesparing met de verwachtte effecten ervan. Dat kan bijvoorbeeld zijn: het plaatsen van zonnepanelen, overschakelen op ledverlichting of het vervangen van de huidige koelinstallatie.

Is een energie-advies verplicht?

Voor alle bedrijven die meer dan 50.000 kWh per jaar aan energie verbruiken, is een energie-advies wettelijk verplicht. We komen dan eens in de vier jaar bij je langs. Alle energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn, moet je als bedrijf uit (laten) voeren. Cequra geeft niet alleen advies, we begeleiden je ook richting de realisatie van die maatregelen.

Heb je een kleiner bedrijf en val je buiten het verplichte energie-advies? Dan is het nog steeds interessant om eens een afspraak te maken. Want ook binnen kleine bedrijven zijn er zeker maatregelen te treffen die binnen vijf jaar terug te verdienen zijn. Dat is goed voor het milieu én voor de continuïteit van de zaak.

Zonnepanelen: een duurzame oplossing

Steeds vaker staat in een energie-auditverslag dat het een goed idee is om zonnepanelen te plaatsen. Niet alleen omdat dit een duurzame manier van energiewinning is, maar ook omdat het kostenbesparend is. Er zijn bedrijfsgebouwen die hierin zelfvoorzienend kunnen worden. Grote opslagloodsen hebben bijvoorbeeld niet veel elektriciteit nodig, maar kunnen door het grote oppervlak aan dak wél heel veel energie winnen. Dat is slim ondernemen!

Een nadeel van zonnepanelen is dat ze (nog) redelijk duur in aanschaf zijn. Maar in combinatie met subsidies die voor dit doel beschikbaar zijn, kun je dit bedrag toch binnen vijf tot zeven terugverdienen.

Ook voor inspecties kun je bij Cequra terecht

De meeste brandverzekeringen eisen eens in de drie jaar een Scope 12-inspectie van de zonnepanelen. Logisch, want je ziet de installatie op het dak zelf eigenlijk nooit van dichtbij. En door storm, zware sneeuw of regenval kunnen er soms beschadigingen ontstaan. Uiteindelijk wil je toch dat je bedrijfspand mét alle mensen die er werken, veilig zijn.

Wanneer Cequra voor een inspectie van de zonnepanelen komt, begint onze inspecteur met een visuele controle. Daarna doet hij metingen op het gebied van aarde en isolatie. Er wordt gecontroleerd of er een constructieberekening is gemaakt en alle uitkomsten verwerkt hij in een (foto)rapportage. Wanneer er geen bijzonderheden zijn, meldt de inspecteur de inspectie af bij SCIOS. Dit is een register waar de verzekering ook inzage in heeft. Zelf heb je hier dus helemaal geen omkijken naar.

Is er toch iets gevonden dat verholpen moet worden? Dan heb je drie maanden de tijd om daarvoor te zorgen. Stuur dan foto’s van de vernieuwde situatie naar de inspecteur van Cequra en dan wordt de Scope 12-inspectie alsnog afgemeld bij SCIOS.

Wil je ook verduurzamen met je bedrijf?

Dat is goed nieuws! Want alle kleine beetjes helpen om de wereld een beetje mooier te maken.
Lees hier wat Cequra precies voor jou kan betekenen of klik op onderstaande button.

Scroll naar boven