Een energieadvies voor het Elzendaalcollege

Vanuit de milieuwetgeving is het voor bedrijven en instellingen een verplichting om eens in de vier jaar een energieadvies op te vragen. Dit geldt wanneer er meer dan 50.000 kWh of 25.000 kub gas per jaar verbruikt wordt.

Het Elzendaalcollege valt binnen die wetgeving. Maar omdat ze geconfronteerd werden met een hoge nota door de stijgende energieprijzen, was dat óók een goede reden om een gedegen energieadvies in te winnen. Tijd voor verduurzaming!

Het voorgesprek

Omdat het Elzendaalcollege al bekend was met Megens Elektrotechniek, ons zusterbedrijf in de installatietechniek, was het een logische stap om naar Cequra te komen voor dat energieadvies. Binnen een week werd er een voorgesprek met de locatiemanager gepland. Hierin werd de energienota van de school besproken, bekeken we de (bouw)tekeningen van het gebouw en inventariseerden we welke installaties er aanwezig zijn. Dit gaf ons op voorhand al een heleboel bruikbare informatie.

De energieadviseur komt op locatie

Tijdens een energieonderzoek verzamelen we alle gegevens over het actuele energieverbruik. Vaste onderdelen die we onder de loep nemen, zijn:

– de warmte installatie
– de koelinstallatie
– (andere) elektrische installaties
– zonnepanelen
– ventilatie
– de invloed van het menselijk gedrag

Het Elzendaalcollege werkt al gefaseerd aan energiebesparing. Zo zijn de gevels al geïsoleerd, zijn alle raampartijen voorzien van dubbel glas en wordt er steeds meer overgestapt naar LED-verlichting. Een mooie start!

De rapportage: het energie-auditverslag

Naast een beschrijving van het gebouw en een analyse van het energieverbruik, bestaat het grootste gedeelte van het rapport uit alle besparende maatregelen die getroffen kunnen worden. Neem nou het aandachtspunt ‘ventilatie’. Dat is, zeker sinds de coronapandemie met de richtlijnen van het RIVM, best een moeilijk punt voor schoolbesturen. In het energie-auditverslag van het Elzendaalcollege lees je welke aanbevelingen gedaan worden om onnodig energieverbruik te voorkomen. Plus: een berekening van wat dat op jaarbasis gaat schelen in de kosten!

Zo is er voor ieder aandachtspunt binnen het gebouw een concrete aanbeveling of oplossing beschreven met een berekening van de kosteneffectiviteit. Hierdoor kun je snel praktisch aan de slag met het energieadvies.

De kosten van een energieadvies

Er is niet één prijs te noemen voor het energieadvies, omdat dit afhankelijk is van meerdere factoren. Denk aan de grootte van een gebouw en de leeftijd van een gebouw. Daarnaast is een energieadvies met een energie-audit altijd maatwerk.

Toch is er wel iets over de kosten te zeggen. Een energieadvies kost al gauw een paar duizend euro, máár de besparing die het oplevert is altijd groter dan de initiële kosten van het onderzoek. Je kunt het dus zeker zien als een goede investering die zichzelf met gemak terugverdient.

Daarnaast bekijken we ook altijd of er subsidies zijn waar je gebruik van kunt maken. Deze staan dan ook vermeld in het energie-auditverslag. Cequra kent de weg binnen de wetten en regelgeving en daar helpen we het Elzendaalcollege en alle andere klanten dan ook graag mee.

Wil je ook gaan besparen? Plan dan een energieadvies bij Cequra

We komen graag bij je langs voor een energieadvies. Na afloop ontvang je het praktische adviesrapport met energiebesparende maatregelen. En wij zorgen er meteen voor dat het rapport ingediend wordt bij de RVO. Net zo handig!

Scroll naar boven